Sistemes de gestió empresarial una eina vital per a les Pimes


Les Pimes que es plantegen créixer i desenvolupar-se en el segment del mercat en el que orienten les seves operacions necessiten implementar un sistema de gestió empresarial, conegut també com Management Information System, el qual permet gestionar de forma eficient les operacions de l’empresa, permetent una adequada gestió per garantir el seu òptim funcionament.

Aquests sistemes incorporen un conjunt d’aplicacions que faciliten la gestió dels processos administratius i operatius, que abasten des de la el disseny i planificació de productes i serveis, la logística general, la distribució de productes, el maneig financer i de recursos humans, això permet fer més eficient i oportuna la presa de decisions.

Els sistemes de gestió empresarial es dissenyen de forma escalable, així es pot anar afegint mòduls o aplicacions que permeten que cada baula de la cadena d’operacions i producció de la Pime pugui funcionar de manera eficaç, influint notablement en la reducció d’errors i potenciant la comunicació en tots els nivells.

La integració dels treballadors amb les eines informàtiques incloses en els sistemes de gestió, permet avançar a una gestió eficient de la planificació, els processos, les bases de dades i la presa de decisions en tots els departaments i àrees operatives de l’empresa, a causa a què es pot comptar amb informació precisa, oportuna i verificada.

Un sistema adequat a les necessitats de l’empresa

L’objectiu fonamental de tot sistema de gestió empresarial, com ja es va esmentar, proveir a totes les instàncies de l’organització informació precisa, fiable i de forma oportuna, que permeti la presa de decisions en cada nivell ajustada als objectius i metes de l’empresa en un període determinat.

Per a això els sistemes han de tenir almenys tres mòduls bàsics, la integració permetrà un maneig eficaç de l’empresa.

Comptabilitat

El maneig adequat de tots els aspectes comptables és un dels principals aspectes que necessita assegurar qualsevol empresa independentment del seu tamany o naturalesa, un sistema de gestió empresarial permet que la comptabilitat es pugui portar de forma adequada, complint amb els requeriments i lapses estableix normes i reglaments.

A més aquests sistemes es dissenyen perquè hi ha un suport segur de tota la informació comptable, així com emetre informes fiables i actualitzats sobre tots els processos comptables, el que permet evitar qualsevol tipus d’inconvenients o retards amb declaracions o presentació d’informes davant organismes fiscals.

Finances

La planificació financera intel·ligent en tota empresa és una necessitat en el món modern, el maneig adequat d’inversions, adquisidores, fusions, volums de compres i altres aspectes financers és vital per a mantenir-se i avançar en un mercat tan canviant com l’actual.

Per això els sistemes de gestió empresarial ofereixen mòduls de finances que incorporen eines noves per a una gestió de les finances intel·ligent, que permet a l’alta gerència administrar de manera assertiva els recursos financers per maximitzar el valor de l’empresa.

Comercialització

La comercialització és, sens dubte, un procés fonamental per a qualsevol empresa, de manera que un sistema de gestió empresarial ha d’incloure un mòdul que permeti un maneig eficient de la venda i distribució dels productes o serveis de l’empresa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Related Post